Kinder-Kunstprojecten voor Basisscholen

Ook kunt u mij inhuren om Kunstworkshops voor kinderen op scholen te verzorgen.       Dit kan zijn vanaf één groep tot een Kunstproject voor de hele school.                                  In overleg met de leerkrachten of de cultuurcoördinator maak ik een programma op maat. Dit kan zijn naar aanleiding van een thema in de schilderkunst zoals bijv. hoe schilder ik een landschap of portret.                                                                                                     Of bijvoorbeeld naar aanleiding van een specifieke kunststroming of één of meerdere kunstenaars. Per leeftijdsgroep maak ik dan een programma op maat.

Voor meer informatie en prijsopgave kunt u hierover contact met mij opnemen.